Vaste en losse prothese

Prothetische tandheelkunde omvat allles wat te maken heeft met het vervangen van tanden gaande van kronen en bruggen tot uitneembare protheses en protheses op implantaten.

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen zijn een vaste en duurzame tandvervanging. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zo veel mogelijk.

Indien een tand dermate beschadigd is dat een gewone tandvulling niet meer mogelijk is, wordt een kroon gemaakt. Dit is een kapje van metaal en/of porselein gemaakt, dat over een afgeslepen tand past.

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meerdere ontbrekende tanden.
Een brug zit vast aan twee of meer pijlers, dit zijn afgeslepen tanden aan weerszijde van de ontbrekende tanden. De brug maakt dan een verbinding tussen de pijlers.

Kronen en bruggen kunnen ook gemaakt worden op implantaten, indien eigen tanden of pijlerelementen afwezig zijn.

Uitneembare of losse prothese

Deze prothese zit los in de mond en kan uitgenomen worden.
Ze is van roze kunststof gemaakt met daarin kunsttanden verankerd.

Een volledige prothese is een hulpmiddel in het geval dat alle tanden ontbreken.
Een partiële plaatprothese is ter vervanging van één of meerdere tanden.

Een frameprothese is een gedeeltelijke prothese van metaal gemaakt en op dit metaal is tandvleeskleurig kunsthars aangebracht. Deze prothese rust vooral op de nog aanwezige tanden door middel van metalen klemmen, ankers en steunen.

Overkappingsprothese

Een overkappingsprothese is een prothese die vastklikt op implantaten.
Ze moet enkel uitgenomen worden om te reinigen maar tijdens functie zit de prothese vast in de mond. Voor een overkappingsprothese in de onderkaak zijn minimum twee implantaten nodig, in de bovenkaak minimum vier implantaten.
De implantaten krijgen een drukknop of worden door middel van een baar met elkaar verbonden. In de prothese zit een verankering die hierover klikt.

Vaste brug op implantaten

Dit is een vaste structuur die op implantaten wordt verschroefd en niet uitneembaar is. Hiervoor zijn doorgaans meer implantaten nodig dan in het geval van een overkappingsprothese.

Er wordt op voorhand uitgebreid besproken welke oplossing voor u het meest geschikt is, en wat de procedure en kostprijs van de behandelmogelijkheden zijn.